2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема Хариш-Чандры для квантовой алгебры

Гузнер Б. 3.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано базис квантової універсальної обгортуючої алгебри $U$, за допомогою якого дове­дена теорема: для будь-якого ненульового елемента $Μ ∃ U$ існує скінченновимірне зображення $π$ таке, що $π(u) ≠ 0$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 3, pp 466–470.

Зразок цитування: Гузнер Б. 3. Теорема Хариш-Чандры для квантовой алгебры // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 436–439.

Повний текст