2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Неперіодичні локально розв’язні групи з недедекіндовою локально нільпотентною нормою розкладних підгруп

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.


Абстракт

УДК 512.544
Вивчаються взаємозв’язки між властивостями неперіодичних груп та їхніх норм розкладних підгруп. Досліджено вплив обмежень, накладених на норму розкладних підгруп, на властивості групи за умови, що така норма недедекіндова та локально нільпотентна. Описано будову неперіодичних локально розв’язних груп, у яких норма розкладних підгруп задовольняє вказані вище умови.

Зразок цитування: Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д. Неперіодичні локально розв’язні групи з недедекіндовою локально нільпотентною нормою розкладних підгруп // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1519-1528.