2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнення резонансних рівнянь для поліномів типу Лагерра і Лежандра на рівняння четвертого порядку

Бандирський Б. Й., Макаров В. Л., Романюк Н. М.


Абстракт

УДК 517.587
Побудовано й обґрунтовано рекурентний алгоритм знаходження частинних розв'язків резонансного рівняння четвертого порядку, пов'язаного з узагальненням поліномів Лагерра і Лежандра. Для цього використано загальну теорему про зображення частинних розв'язків резонансних рівнянь у банахових просторах, доведену В. Л. Макаровим у 1976 р. Наведено приклад загального розв'язку резонансних рівнянь із диференціальним оператором для поліномів типу Лагерра.

Зразок цитування: Бандирський Б. Й., Макаров В. Л., Романюк Н. М. Узагальнення резонансних рівнянь для поліномів типу Лагерра і Лежандра на рівняння четвертого порядку // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1529-1538.