2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Детермінована дифузія

Нижник І. Л., Нижник Л. П.


Абстракт

УДК 517.938
Наведено означення та властивості, що стосуються поняття детермінованої дифузії для одновимірних динамічних систем із ліфтом. Дано евристичні пояснення механізму виникнення детермінованої дифузії у динамічних системах із ліфтом і аномальної детермінованої дифузії при транспорті у довгих більярдних каналах із просторово-періодичним неідеальним законом відбиття. Наведено вирази для коефіцієнта детермінованої дифузії.

Зразок цитування: Нижник І. Л., Нижник Л. П. Детермінована дифузія // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1553-1569.