2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лінійні диференціально-функціональні рівняння з абсолютно нестійкими розв’язками

Слюсарчук В. Ю.


Абстракт

УДК 517.929
Для лінійних диференціально-функціональних рівнянь запізнювального і нейтрального типів із нескінченним числом відхилень і самоспряженими операторними коефіцієнтами наведено необхідні й достатні умови абсолютної нестійкості нульових розв'язків.

Зразок цитування: Слюсарчук В. Ю. Лінійні диференціально-функціональні рівняння з абсолютно нестійкими розв’язками // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1570-1578.