2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Застосування функцій від багатовимірних матриць до розв'язування систем лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними вищих порядків

Соколов Н. П.

Повний текст (.pdf)


Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 23 (1971), no. 4, pp 415-424.

Зразок цитування: Соколов Н. П. Застосування функцій від багатовимірних матриць до розв'язування систем лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними вищих порядків // Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 4. - С. 494–507.

Повний текст