2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Контурна обернена задача наближення функцій для компактів додатної місткості

Горбачук В. І., Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються компакти комплексної площини, кожна непорожня порція яких має додатну логарифмічну місткість, і на такі компакти переноситься частина результатів з обернених теорем наближення функцій в комплексній площині, одержаних М. А. Лебедєвим і П. М. Тамразовим (Изв. АН СССР, сер. матем., т. 34, № 6, 1970, 1340—1390). Вивчаються компакти, які не розбивають площини, і розглядається наближення многочленами. За відомою швидкістю наближення многочленами функції $f(z)$, заданої на межі компакта $B$, одержана оцінка контурного модуля неперервності цієї функції.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 2, pp 119-129.

Зразок цитування: Горбачук В. І., Тамразов П. М. Контурна обернена задача наближення функцій для компактів додатної місткості // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 147—161.

Повний текст