2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про квазіперіодичні коливання в нелінійних системах

Митропольський Ю. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 2, pp 144-156.

Зразок цитування: Митропольський Ю. О., Самойленко А. М. Про квазіперіодичні коливання в нелінійних системах // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 180—193.

Повний текст