2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про марковські процеси в гільбертовому просторі

Бондаренко В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються марковські процеси в гільбертовому просторі і відповідні півгрупи. Знайдено умови, які повинна задовольняти півгрупа, що породжує процес. Одержано вираз для твірного оператора дифузійного процесу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 2, pp 177-178.

Зразок цитування: Бондаренко В. Г. Про марковські процеси в гільбертовому просторі // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 217—219.

Повний текст