2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінки для нулів одного визначника, елементами якого є функції Бесселя першого і другого роду

Макаров В. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються властивості нулів одного класу многочленів (спеціальних функцій дискретного аргумента), який виявляється тісно зв'язаним з визначником другого порядку, що складений з функцій Бесселя першого і другого роду. Доводиться теорема про оцінки для нулів цих визначників.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 2, pp 206-210.

Зразок цитування: Макаров В. Л. Оцінки для нулів одного визначника, елементами якого є функції Бесселя першого і другого роду // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 247—253.

Повний текст