2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Проекційний метод для рівнянь з непотенціальннми операторами

Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Викладено теорію застосування знакосталих функцій Ляпунова для відшукання і вияснення стійкості інваріантних множин і многовидів динамічних систем. Доводиться принцип зведення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 3, pp 304-312.

Зразок цитування: Самойленко А. М. Проекційний метод для рівнянь з непотенціальннми операторами // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 3. - С. 373—383.

Повний текст