2019
Том 71
№ 11

Всі номери

До розв'язання задачі ухилення від зустрічі

Бейко І. В., Шпортюк З. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача про максимін часу до зустрічі двох лінійних об'єктів. Наводиться лема, за допомогою якої у випадку однотипних об'єктів просто доводяться необхідні умови оптимальності керування переслідуваної системи. Пропонується ітераційний процес побудови послідовності керувань переслідуваної системи, для якої гарантований час ухилення від зустрічі кожного наступного керування більший, ніж попереднього. Доводиться теорема про збіжність процесу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 3, pp 322-324.

Зразок цитування: Бейко І. В., Шпортюк З. М. До розв'язання задачі ухилення від зустрічі // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 3. - С. 396—399.

Повний текст