2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про задачу розсіювання в аксіоматичній теорії поля

Березанський Ю. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається теорія розсіювання, яку розвинули Хааг і Рюель, в рамках вайтманівського аксіоматичного підходу до квантової теорії поля. Показується, шо аксіоматичні стани можна одержати як границі більш простих виразів порівняно з розгляненими Хаагом і Рюелем, саме оператор $\overset{\leftrightarrow}{\partial_0}$ в них можна замінити на одиничний оператор. На основі таких дограничних виразів будується теорія розсіювання, досліджується також випадок пружного розсіювання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 3, pp 325-330.

Зразок цитування: Березанський Ю. М. Про задачу розсіювання в аксіоматичній теорії поля // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 3. - С. 399—406.

Повний текст