2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вкорочення зчисленпої системи диференціальних рівнянь в частинних похідних

Хома Г. П., Яцюк В. Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається питання про вкорочення зчисленних систем диференціальних рівнянь в частинних похідних. Вказуються умови, при виконанні яких розв'язок зчисленної системи можна з якою завгодно точністю апроксимувати розв'язком вкороченої (скінченної) системи диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 24 (1972), no. 3, pp 342-344.

Зразок цитування: Хома Г. П., Яцюк В. Т. Вкорочення зчисленпої системи диференціальних рівнянь в частинних похідних // Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 3. - С. 417—420.

Повний текст