2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотика решений одного класса дифференциально-функциональных уравнений

Романенко Є. Ю.

Повний текст (.pdf)


Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 41 (1989), no. 11, pp 1314-1319.

Зразок цитування: Романенко Є. Ю. Асимптотика решений одного класса дифференциально-функциональных уравнений // Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 11. - С. 1526–1532.

Повний текст