2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Цю один підхід до знаходження наближених розв'язків задачі Коші для нелінійних диференціальних рівнянь

Пелех Я. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Пропонується нова методика побудови чисельних методів на базі неперервних дробів. Характерною особливістю таких алгоритмів є те, що при певних значеннях параметрів можна одержувати як нові, так і традиційні (явні і неявні) чисельні методи розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 44 (1992), no. 12, pp 1554-1560.

Зразок цитування: Пелех Я. М. Цю один підхід до знаходження наближених розв'язків задачі Коші для нелінійних диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 12. - С. 1695–1701.

Повний текст