2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про розкладність матричних многочленів з коефіцієнтами квазіпростої структури

Шаваровський Б. З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується розкладність на регулярні множники матричних многочленів з комутуючими коефіцієнтами квазіпростої структури та розв'язність відповідних матричних многочленних односторонніх рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 44 (1992), no. 12, pp 1572-1574.

Зразок цитування: Шаваровський Б. З. Про розкладність матричних многочленів з коефіцієнтами квазіпростої структури // Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 12. - С. 1716–1718.

Повний текст