2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Симетрія та неліївська редукція нелінійного рівняння Шредінгера

Фущич В. І., Чопик В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описані нелінійні рівняння типу Шредінгера, інваріантні відносно розширених груп Галілея. Вивчена умовна симетрія таких рівнянь і проведена їх редукція, побудовані класи точних розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 4, pp 581-597.

Зразок цитування: Фущич В. І., Чопик В. І. Симетрія та неліївська редукція нелінійного рівняння Шредінгера // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 4. - С. 539–551.

Повний текст