2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О росте в полуполосах аналитических функций, представленных рядами Дирихле

Скаскив О. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається поведінка у півсмугах рядів Діріхле з абсцисою абсолютної збіжності, рівною нулю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 5, pp 745-760.

Зразок цитування: Скаскив О. Б. О росте в полуполосах аналитических функций, представленных рядами Дирихле // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 5. - С. 681–693.

Повний текст