2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Корректность задачи Коши для трехчленных дифференциально- операторных уравнений высших порядков

Шкляр А. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено критерії коректності задачі Коші для рівнянь $y^{(2n)} + Ay^{(n)} + By = 0, \quad t \in [0, \infty)$, де $n > 1, А, В$- довільні самоспряжені оператори у гільбертовому просторі, які комутують. При $n = 2$ критерій проілюстровано на прикладі рівняння динаміки експоненціально стратифікова-ної стисливої рідини, яка обертається.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 5, pp 773-785.

Зразок цитування: Шкляр А. Я. Корректность задачи Коши для трехчленных дифференциально- операторных уравнений высших порядков // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 5. - С. 704–714.

Повний текст