2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Матрица рассеяния для волнового уравнения с финитным радиальным потенциалом в двумерном пространстве

Мильман А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано вирази для парціальних матриць розсіяння $S_l(\lambda)$ при будь-яких натуральних $l$ з використанням встановленого В. М. Адамяном універсального зв’язку між матрицею розсіяння для хвильового рівняння з фінітним потенціалом у парновимірному просторі та характеристич­ною оператор-функцією спеціального оператора стиску, що описує дисипацію енергії з області простору, що містить розсіювач. Показано, що при всіх парних $l$ задача зводиться до випадку $l = 0$, а при всіх непарних $l$—до випадку $l = 1$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 6, pp 871-883.

Зразок цитування: Мильман А. Л. Матрица рассеяния для волнового уравнения с финитным радиальным потенциалом в двумерном пространстве // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 791–802.

Повний текст