2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Приближение интегралов типа Коши в жордановых областях

Степанец А. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вводиться поняття узагальненої ψ-похідної функції комплексної змінної, на базі чого прово­диться класифікація функцій, аналітичних в жорданових областях. Вивчаються наближення функцій з таким чином введених класів за допомогою многочленів, побудованих на основі мно­гочленів Фабера шляхом підсумовування рядів Фабера. Одержані аналоги результатів автора для класів $L_{\beta}^{\psi} \mathfrak{R}$ в періодичному випадку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 6, pp 890-917.

Зразок цитування: Степанец А. И. Приближение интегралов типа Коши в жордановых областях // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 809–833.

Повний текст