2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки устойчивости линейных стохастических систем с отклоняющимся аргументом нейтрального типа

Бычков А. С., Хусаинов Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються лінійні стохастичні диференціальні системи з відхиленим аргументом нейтраль­ного типу. Одержані достатні умови стійкості. Обчислюються функції, які визначають почат­кові збурення розв ’язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 6, pp 918-928.

Зразок цитування: Бычков А. С., Хусаинов Д. Я. Оценки устойчивости линейных стохастических систем с отклоняющимся аргументом нейтрального типа // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 834–842.

Повний текст