2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вычисление индикатора целой функции дробного порядка по ее коэффициентам Тейлора

Брайчев Г. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Спираючись на теорему Поля про зв’язок між ростом цілої показникової функції та розташу­ванням особливостей її перетворення Бореля, а також на доведений А. Макінтайром аналог цього результату для цілих функцій скінченного порядку, наводяться оцінки і в деяких випад­ках точно обчислюється індикатор зростання цілої функції за її коеффіцієнтами Тейлора.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 6, pp 943-948.

Зразок цитування: Брайчев Г. Г. Вычисление индикатора целой функции дробного порядка по ее коэффициентам Тейлора // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 854–858.

Повний текст