2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Эмпирический корреляционный оператор и многомерные полиномы Эрмита

Степахно В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається дія емпіричного кореляційного оператора на підпростори ермітових векторних поліномів заданого степеня і виділяється, його головна частина.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 6, pp 964-969.

Зразок цитування: Степахно В. И. Эмпирический корреляционный оператор и многомерные полиномы Эрмита // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 871–875.

Повний текст