2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Симметризация и начально-краевые задачи для некоторых классов нелинейных параболических уравнений второго порядка

Базалий Б. В., Тедеев А. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються початково-крайові задачі для рівнянь типу пористого середовища та $p$-Лапласа. За допомогою методу симетрування за Шварцом одержані $L_p$- оцінки розв’язків вихідних задач через аналогічні оцінки відповідних симетричних розв’язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 976-986.

Зразок цитування: Базалий Б. В., Тедеев А. Ф. Симметризация и начально-краевые задачи для некоторых классов нелинейных параболических уравнений второго порядка // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 884–892.

Повний текст