2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Полиномы, порождающие коды Хэмминга

Барашко А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено клас поліномів, які породжують $q$-кові коди Хемінга (клас ППКХ). Знайдені кри­терії належності полінома до класу ППКХ у загальному випадку та у випадку, коли поліном є простий. Визначені умови, за яких звідні поліноми не наліжать до класу ППКХ.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 987-992.

Зразок цитування: Барашко А. С. Полиномы, порождающие коды Хэмминга // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 893–897.

Повний текст