2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Квантовая частица под воздействием сил типа "белого шума"

Гихман И. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані рівняння Шредінгера для хвильової функції частинки, потенціал взаємодії якої з зов­нішнім полем має складову типу “білого” шуму, а також рівняння Колмогорова для розподілу хвильової функції.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 1004-1011.

Зразок цитування: Гихман И. И. Квантовая частица под воздействием сил типа "белого шума" // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 907–914.

Повний текст