2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Некоторые свойства полиномов, ортогональных в пространстве с "промежуточной" топологией. Керн-функция и экстремальные свойства

Довгошей А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається простір голоморфних функцій з топологією, “проміжною” між топологією рів­номірної збіжності та топологією рівномірної збіжності на компактах. Вивчаються властивості системи поліномів, ортонормованих у просторі Гільберта з цією топологією.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 1012-1022.

Зразок цитування: Довгошей А. А. Некоторые свойства полиномов, ортогональных в пространстве с "промежуточной" топологией. Керн-функция и экстремальные свойства // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 915–923.

Повний текст