2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Усреднение случайно возмущенных эволюционных уравнений

Коломиец Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються еволюційні рівняння з коефіцієнтами, збуреними дифузійними процесами. До­водиться слабка збіжність у розумінні розподілів розв’язків даних рівнянь при прямуванні ма­лого параметра до нуля, до єдиного розв’язку мартингальної проблеми, що відповідає еволюці­йному стохастичному рівнянню, у випадку неузгодженості степенів малого параметра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 1066-1076.

Зразок цитування: Коломиец Ю. В. Усреднение случайно возмущенных эволюционных уравнений // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 963–971.

Повний текст