2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотическое различение считающих процессов

Линьков Ю. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано канонічне зображення для логарифма відношення правдоподібності та доведені гра­ничні теореми про його асимптотичну поведінку. За допомогою цих теорем досліджена швид­кість зменшення ймовірності похибки другого роду критерію Неймана - Пірсона.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 1077-1085.

Зразок цитування: Линьков Ю. Н. Асимптотическое различение считающих процессов // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 972–979.

Повний текст