2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих σ-консерватизмом углов

Бондарь А. В., Лукьянова Е. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доводиться теорема про псевдоаналітичність неперервних функцій, які задовольняють умові $K'_{\sigma}$, що є узагальненням відомої умови Д. Є. Меньшова з теорії аналітичних функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 8, pp 1171-1177.

Зразок цитування: Бондарь А. В., Лукьянова Е. А. О псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих σ-консерватизмом углов // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1051–1057.

Повний текст