2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сходимость возле точки и теоремы типа Арцела - Асколи

Кузьмич В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведені теореми, які визначають необхідні і достатні умови збіжності послідовності неперерв­них (диференційовних) функцій до неперервної (диференційовної) функції. Вводяться поняття збіжності біля точки та рівностепеневої збіжності біля точки, які мають локальний характер і рівносильні на відрізку відповідно квазірівномірній і рівномірній збіжностям функціональної послідовності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 8, pp 1215-1220.

Зразок цитування: Кузьмич В. И. Сходимость возле точки и теоремы типа Арцела - Асколи // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1090–1095.

Повний текст