2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О периодических решениях волновых уравнений второго порядка

Митропольський Ю. О., Хома Г. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У просторі функцій $A = \{g:\; g(x, t) = g(x, t + T) = g(\pi - x, t) = -g(-x, t)\}$встановлено, що при вико­нанні умови $aTq = (2p - 1)\pi, \quad (2p - 1, q) = 1$, де $р, q$ — цілі числа, лінійна задача $u_{tt} - a^2 u_{xx} = g(x, t),\quad u(0, t) = u(\pi, t),\quad u(x, t + T) = u(x, t)$ завжди сумісна. Для доведення цього тверджен­ня побудовано точний розв'язок у вигляді інтегрального оператора, який використовується при доведенні існування розв'язку періодичної крайової задачі для нелійного рівняння другого по­рядку. Одержані результати застосовуються при дослідженні розв'язків нелінійних крайових задач асимптотичними методами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 8, pp 1244-1251.

Зразок цитування: Митропольський Ю. О., Хома Г. П. О периодических решениях волновых уравнений второго порядка // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1115–1121.

Повний текст