2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аналог теоремы Ролл я для дифференциальных операторов и интерполирование $L$-сплайнами

Новиков С. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано аналог теореми Ролля для лінійних диференціальних операторів з неперервними періодичними коефіцієнтами. За його допомогою знайдені точні значення відхилень інтерпо­ляційних періодичних $L$-сплайнів на деяких класах функцій, які задаються лінійним диферен­ціальним оператором.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 8, pp 1252-1259.

Зразок цитування: Новиков С. И. Аналог теоремы Ролл я для дифференциальных операторов и интерполирование $L$-сплайнами // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1122–1128.

Повний текст