2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Один метод знаходження спільного лінійного дільника матричних многочленів над довільним полем

Прокіп В. М., Худий М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови існування спільного лінійного унітального дільника з заданим характеристичним многочленом регулярних матричних многочленів над довільним полем. Указано також застосування здобутого результату до знаходження спільного розв'язку матричних много- членних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 8, pp 1321-1324.

Зразок цитування: Прокіп В. М., Худий М. І. Один метод знаходження спільного лінійного дільника матричних многочленів над довільним полем // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1181–1183.

Повний текст