2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Несколько предельных теорем для процессов диффузионного типа в $R^m$

Писанец С. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для послідовності стохастичиих рівнянь дифузійного типу знайдені умови, близькі до необхід­них і достатніх, для слабкої збіжності мір $\mu _{(\xi ^{(n)} ,w)},\; n = 1, ... ,$ відповідають розв'язкам, до граничної а також умови $\mu _{(\xi ^{(0)} ,w)}$, при виконанні яких із слабкої збіжності розв’язків стохас­тичних рівнянь випливає сильна збіжність.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 10, pp 1539-1547.

Зразок цитування: Писанец С. И. Несколько предельных теорем для процессов диффузионного типа в $R^m$ // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1371–1378.

Повний текст