2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О нетеровости сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши на спрямляемой кривой

Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розширено класи кривих та заданих функцій в теорії повного сингулярного інтегрального рів­няння з ядром Коші та доведено узагальнення класичних теорем Нетера. Як наслідок цих тео­рем доведено нетеровість асоційованих з зазначеним рівнянням операторів, які діють в неповні нормовані простори.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 10, pp 1548-1559.

Зразок цитування: Плакса С. А. О нетеровости сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши на спрямляемой кривой // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1379–1389.

Повний текст