2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Моделювання просторово-часового хаосу: найпростіші математичні моделі та комп’ютерна графіка

Верейкіна М. В., Романенко Є. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для однієї граничної задачі для рівнянь у частинних похідних розглядаються три випадки еволюції просторово-часового хаосу і визначаються відповідні типи хаотичних розв’язків. Ана­літичні твердження супроводжуються ілюстраціями, одержаними за допомогою комп’ютер­ ного експерименту та машинної графіки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 10, pp 1569-1582.

Зразок цитування: Верейкіна М. В., Романенко Є. Ю. Моделювання просторово-часового хаосу: найпростіші математичні моделі та комп’ютерна графіка // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1398–1410.

Повний текст