2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О разрешимости полного дифференциального уравнения второго порядка в банаховом пространстве

Герштейн Л. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача Коші для повного диференціального рівняння другого порядку з необме­женими операторними коефіцієнтами $u'' + A(t)u' + B(i)u = f, \quad u(0) = u_o, \quad u'(0)=u_1$. За допомогою "методу комутанта" встановлюється коерцитивний розв’язок задачі в просторі Гельдера у випа­дку, коли оператор $В$ має „силу” оператора $А^2$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 10, pp 1629-1635.

Зразок цитування: Герштейн Л. М. О разрешимости полного дифференциального уравнения второго порядка в банаховом пространстве // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1449–1454.

Повний текст