2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О существовании и асимптотических свойствах решений одной вещественной системы дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно производной

Просенюк Л. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається система диференціальних рівнянь, не розв'язних відносно похідної. Вказуються достатні умови існування розв’язків з особливими початковими даними. Вивчаються розмір­ність множини таких розв'язків і їх асимптотичні властивості.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 10, pp 1644-1648.

Зразок цитування: Просенюк Л. Г. О существовании и асимптотических свойствах решений одной вещественной системы дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно производной // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1461–1464.

Повний текст