2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О краевых задачах для эллиптического уравнения с комплексными коэффициекгами и одной проблеме моментов

Бурский В. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються еліптичні системи двох рівнянь другого порядку, які можна записати у вигляді од­ного рівняння з комплексними коефіцієнтами та однорідним оператором. У довільній обмеже­ній області з гладкою межею одержані необхідні та достатні умови зв'язку слідів розв'язку, які записані у вигляді однієї проблеми моментів на межі області і застосовуються до вивчення кра­йових задач. Показано, зокрема, що задачі Діріхле і Неймана лише одночасно розв’язуються. У випадку кола розв'язується сформульована проблема моментів, а з нею і задачі Діріхле та Неймана. Розглянуто також третю крайову задачу в колі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 11, pp 1659-1668.

Зразок цитування: Бурский В. П. О краевых задачах для эллиптического уравнения с комплексными коэффициекгами и одной проблеме моментов // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1476–1483.

Повний текст