2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О существовании начальных значений решений слабо нелинейных параболических уравнений

Скрыпник И. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються властивості розв’язків слабко нелінійних параболічних рівнянь у циліндричних об­ластях. Встановлені умови існування локальних недстичних границь, якщо $t \rightarrow 0$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 11, pp 1762-1766.

Зразок цитування: Скрыпник И. И. О существовании начальных значений решений слабо нелинейных параболических уравнений // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1567–1570.

Повний текст