2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Качественные свойства решений задачи Неймана для квазилинейного параболического уравнения высокого порядка

Тедеев А. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведена властивість локалізації збурень для розв'язку початково-крайової задачі Неймана, розглядуваного в області $D = \Omega x,\quad t > 0$, де $\Omega$ — область у $R^n$ з некомпактною границею.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 11, pp 1767-1778.

Зразок цитування: Тедеев А. Ф. Качественные свойства решений задачи Неймана для квазилинейного параболического уравнения высокого порядка // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1571–1579.

Повний текст