2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотическое поведение одного класса стохастических полугрупп в схеме Бернулли

Чани А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Виділяється сім'я під алгебр, які описують простір комплекснозначних матриць розміром $2 \times 2$. У цьому просторі розглядається стохастична півгрупа$Y_n = X_n X_{n-1} ... X_1, \; n = \overline{1, \infty}$, де $\{X_ , і = \overline{1, \infty}\}$ — незалежні однаково розподілені випадкові матриці, що набувають двох значень. Для стохастичної півгрупи Уя, фазовий простір якої належить до однієї з підалгебр, у явному вигляді обчислюється показник експоненціального зростання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 11, pp 1779-1784.

Зразок цитування: Чани А. С. Асимптотическое поведение одного класса стохастических полугрупп в схеме Бернулли // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1580–1584.

Повний текст