2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Группы преобразований Ляпунова

Воскресенский Е. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуті групи перетвореннь, серед інваріантів яких містяться основні асимптотичні харак­теристики диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1793-1800.

Зразок цитування: Воскресенский Е. В. Группы преобразований Ляпунова // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1595–1600.

Повний текст