2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оптимизация адаптивных алгоритмов восстановления монотонных функций класса $H^ω$

Корнейчук Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянута задача відновлення монотонних функцій $f(t) \in H^{\omega}[a, b]$ з фіксованими значеннями на кінцях відрізка за допомогою адаптивних алгоритмів одержання інформації про значення $f(t)$ в окремих точках. Для мінімально можливого числа $N(\varepsilon)$ кроків, що гарантують рівномір­ну $ε$-похибку, здобута асимптотично точна оцінка, яка не може бути поліпшена на всій множи­ні адаптивних алгоритмів. Для модулів неперервності типу $εα, 0 < α < 1$, величина $N(\varepsilon)$ має ви­щий порядок при $ε → 0$, ніж в неадаптивному випадку при тій же кількості одиниць інформації.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1832-1840.

Зразок цитування: Корнейчук Н. П. Оптимизация адаптивных алгоритмов восстановления монотонных функций класса $H^ω$ // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1627–1634.

Повний текст