2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вариационные формулировки нелинейных краевых задач со свободной границей теории взаимодействия поверхностных волн с акустическими полями

Луковский И. А., Тимоха А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Сформульовані варіаційні задачі, еквівалентні нелінійним еволюційним крайовим задачам з ві­льною границею, які виникають у теорії взаємодії обмежених об’ємів рідини, газу та поверхні розділу з акустичними полями. Доведена можливість застосування в цих варіаційних задачах принципу розділення рухів та одержані варіаційні формулювання задачі про капілярно-звукову форму рівноваги.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1849-1860.

Зразок цитування: Луковский И. А., Тимоха А. Н. Вариационные формулировки нелинейных краевых задач со свободной границей теории взаимодействия поверхностных волн с акустическими полями // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1642–1652.

Повний текст