2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Приводимость линейных систем разностных уравнений с почти периодическими коэффициентами

Мартынюк Д. И., Митропольский Ю. А., Тынный В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вказані достатні умови звідності лінійної системи різницевих рівнянь $x(t + 1) = Ax(t) + P(t)x(t)$ з майже періодичною матрицею $P(t)$ до системи зі сталою матрицею.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1869-1877.

Зразок цитування: Мартынюк Д. И., Митропольский Ю. А., Тынный В. И. Приводимость линейных систем разностных уравнений с почти периодическими коэффициентами // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1661–1667.

Повний текст