2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Геометричний аналіз Пуанкаре і Мельникова трансверсального розщеплення сепаратрисних многовидів повільно збурених нелінійних динамічних систем. I

Прикарпатський А. К., Самойленко А. М., Тимчишин О. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі розвитку геометричних ідей Пуанкаре - Мельникова вивчаються достатні критерії трансверсального розщеплення тетерок лінічних сепарагрисних многовидів повільно збурених нелінійних динамічних систем з малим параметром. Розглянуто приклад руйнування адіаба­тичної інваріантності водній системі на площині.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1779-1784.

Зразок цитування: Прикарпатський А. К., Самойленко А. М., Тимчишин О. Ф. Геометричний аналіз Пуанкаре і Мельникова трансверсального розщеплення сепаратрисних многовидів повільно збурених нелінійних динамічних систем. I // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1668–1681.

Повний текст